mill

119 tekstów – auto­rem jest mill.

Zam­knięte oczy
Ciepło gwieździs­tej nocy
Pełnia księżyca

05.05.2018றiℓℓ... 

haiku
zebrał 8 fiszek • 9 czerwca 2018, 19:56

Łuna księżyca
Rozświet­la drogę do gwiazd
Cisza urocza

05.05.2018


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 7 fiszek • 8 czerwca 2018, 05:55

.....nie is­tnieją myśli dopóki o nich nie po­myśli­my . ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 czerwca 2018, 22:30

Księżyco­wy blask
Dziś rozświet­la Twoją twarz
Ma­gia jest w Nas

05.05.2018


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 5 fiszek • 5 czerwca 2018, 22:01

Mru­gają gwiazdy
Noc jest pełna księżyca
Czas się zatrzymał

04.05.2018


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 4 fiszki • 5 czerwca 2018, 13:59

Czas się prze­budzić i łyk po­wiet­rza złapać by móc zacząć od no­wa swój sen za ja­kiś czas ;) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 stycznia 2018, 13:08

To ufasz mi czy nie ? 
Tęsknisz za mną? A może nie...
Jed­no jest pew­ne cu­dow­ny był ten sen w którym tu­liłem Cię. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 grudnia 2017, 16:45

To ona In­ka się na­zywa
Co mo­je ser­ce co dzień od no­wa zdo­bywa
Na­leżę te­raz do niej .
Mo­je ser­ce...ciało
Myśli i sny
Tyl­ko ja i Ty
Na zaw­sze ra­zem
Kocham dziś,jut­ro i chy­ba nie przes­tanę ;p
Bo kocham co dzień co­raz to mocniej
Kocham i pragnę
Moją Inkę kochaną
Jak tą nie osiągalną gwiazdę
Którą można co noc podzi­wiać
Mo­ja cud­na ..bos­ka ...zmysłowa ... In­ka..Ineczka...Inu­sia :*

12.04.2017


றĭℓℓ... ™

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 kwietnia 2017, 19:47

....trze­ba żyć nadzieją ....i pa­miętać że jut­ro też jest dzień...dzień dob­ry do swoich marzeń spełnienia. .. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 marca 2017, 17:01

......życie to ciągła wal­ka a i tak nie wiemy co nas cze­ka po śmierci..... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 listopada 2016, 02:08
mill

Wiersz jest myślą o danej osobie,sytuacji,przeżyciu,tęsknocie. Zwierzeniem,powiedzeniem tego co się w danej chwili czuje. Każdy wiersz swoja muzę ma,może nim być osoba i świat. Jeżeli już piszę o kimś to o ważnej dla mnie postaci i wtedy tylko Jej je dedykuje........... ✿ܮ ........ ♦̮̑ɜܓ ..... Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=c_J_EPttuBw

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mill

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 czerwca 2018, 15:30misiek45 sko­men­to­wał tek­st Zamknięte oczy Ciepło gwieździs­tej [...]

10 czerwca 2018, 10:26mill sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem nau­czyłam się [...]

9 czerwca 2018, 20:23mill sko­men­to­wał tek­st Przypływ

9 czerwca 2018, 20:18mill sko­men­to­wał tek­st ~~Subtelna wie­czność~~

9 czerwca 2018, 20:16mill sko­men­to­wał tek­st Tobie pot­rzy­mam A zaś [...]

9 czerwca 2018, 20:15mill sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie

9 czerwca 2018, 20:11Naja sko­men­to­wał tek­st Zamknięte oczy Ciepło gwieździs­tej [...]

9 czerwca 2018, 20:09mill sko­men­to­wał tek­st Zamknięte oczy Ciepło gwieździs­tej [...]

9 czerwca 2018, 20:06Naja sko­men­to­wał tek­st Zamknięte oczy Ciepło gwieździs­tej [...]

9 czerwca 2018, 20:02mill sko­men­to­wał tek­st Zamknięte oczy Ciepło gwieździs­tej [...]