mill

114 tekstów – auto­rem jest mill.

Czas się prze­budzić i łyk po­wiet­rza złapać by móc zacząć od no­wa swój sen za ja­kiś czas ;) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2018, 13:08

To ufasz mi czy nie ? 
Tęsknisz za mną? A może nie...
Jed­no jest pew­ne cu­dow­ny był ten sen w którym tu­liłem Cię. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 grudnia 2017, 16:45

To ona In­ka się na­zywa
Co mo­je ser­ce co dzień od no­wa zdo­bywa
Na­leżę te­raz do niej .
Mo­je ser­ce...ciało
Myśli i sny
Tyl­ko ja i Ty
Na zaw­sze ra­zem
Kocham dziś,jut­ro i chy­ba nie przes­tanę ;p
Bo kocham co dzień co­raz to mocniej
Kocham i pragnę
Moją Inkę kochaną
Jak tą nie osiągalną gwiazdę
Którą można co noc podzi­wiać
Mo­ja cud­na ..bos­ka ...zmysłowa ... In­ka..Ineczka...Inu­sia :*

12.04.2017


றĭℓℓ... ™

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 kwietnia 2017, 19:47

....trze­ba żyć nadzieją ....i pa­miętać że jut­ro też jest dzień...dzień dob­ry do swoich marzeń spełnienia. .. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 marca 2017, 17:01

......życie to ciągła wal­ka a i tak nie wiemy co nas cze­ka po śmierci..... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 listopada 2016, 02:08

...prawdą jest że człowiek nie do­ce­nia te­go co ma a szu­ka sam nie wie cze­go .....;).....


...prze­myśle­nia ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 marca 2016, 18:36

Pot­rze­buję Cię do życia jak powietrze
Bo bez Ciebie żyć mi się nie chce
Nie chcę dnia ani nocy
Dzi­siaj ani jutra
Słońca
Deszczu
A na­wet tęczy
Bo z każdą mi­nutą bar­dziej tęsknie
Bez Ciebie mi­nuty są jak godziny
Godzi­ny to już cała wieczność
Umrę bez Two­jego" dzień dobry"
Bez słowa na "dobranoc"
Już tęsknie za Twoją buźką roześmianą
Po­wiem krótko i na temat
Po pros­tu nie chcę
"Nie pot­ra­fię żyć (być)bez Ciebie".......Ma­leństwo moje....:*......

29.11.2015.


றĭℓℓ... ™ 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 29 listopada 2015, 23:09

Szko­da że nie można zam­knąć ser­ca na ja­kiś czas .....
Czas po­dob­no ra­ny leczy....lecz czy tak jest nie wiem sam....

...in­sp.ma­leństwo ;*........

27.11.2015


றĭℓℓ... ™ 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 listopada 2015, 09:19

...moje ciche myśli ...

Włączam so­bie muzę
By z wier­sza­mi so­bie czas spędzić sam na sam
I odpływać w ma­giczny świat
Rzeczy­wis­tość ta­ka sza­ra i zwykła jest
Na cy­tatach od­prężam się
Złe myśli od­la­tują w cień
Wier­sze "ma­lusiej" i "giulietki"
Pot­ra­fią zdziałać cu­da wręcz
Czas niez­wykły sta­je się
Ma­gią po­wie­działbym że jest
I nie po­wiem że na­wet przy­jem­nie tak jest
Przy­jem­nie jest tak trwać z poezją
Tkwić tak w miej­scu przez ja­kiś czas
A po­tem wrócić do swoich nies­kończo­nych spraw

21.11.2015.


றĭℓℓ... ™ 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 21 listopada 2015, 21:36

Listopadowy czas

Sze­leszczą liście
Lecą krop­le deszczu
Za­duma przyjdzie
Wspom­nienie bliskich
Smu­tek jest w nas
Lis­to­pado­wy czas

18.10.2015.


றĭℓℓ... ™ 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 18 października 2015, 10:53
mill

Wiersz jest myślą o danej osobie,sytuacji,przeżyciu,tęsknocie. Zwierzeniem,powiedzeniem tego co się w danej chwili czuje. Każdy wiersz swoja muzę ma,może nim być osoba i świat. Jeżeli już piszę o kimś to o ważnej dla mnie postaci i wtedy tylko Jej je dedykuje........... ✿ܮ ........ ♦̮̑ɜܓ ..... Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz https://www.youtube.com/watch?v=c_J_EPttuBw

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mill

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 lutego 2018, 22:04mill sko­men­to­wał tek­st Bardzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie [...]

4 lutego 2018, 21:30mill sko­men­to­wał tek­st Karmiące zmysły Ser­cem pi­sane lis­ty At­ra­men­to­we Krys­ty­na [...]

4 lutego 2018, 21:14mill sko­men­to­wał tek­st Obserwując świat z bo­ku, [...]

4 lutego 2018, 21:03mill sko­men­to­wał tek­st * na us­tach

4 lutego 2018, 19:31mill sko­men­to­wał tek­st od rzeczy

4 lutego 2018, 19:27mill sko­men­to­wał tek­st Listopadowy czas

4 lutego 2018, 19:09mill sko­men­to­wał tek­st tamtej dziew­czy­nie

21 stycznia 2018, 13:08mill do­dał no­wy tek­st Czas się prze­budzić i [...]

12 grudnia 2017, 20:11$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st

12 grudnia 2017, 16:45mill do­dał no­wy tek­st